Rijbewijs BE ja of nee?

Rijbewijs BE

Rijbewijs BE

Het Rijbewijs BE

is niet altijd nodig wanneer u een aanhanger wilt gaan trekken met uw auto. Het basis rijbewijs B kan meer dan voldoende zijn wanneer de combinatie van uw wagen en aanhanger aan een aantal voorwaarden voldoet.

Of u nu een caravan wilt trekken of een aanhanger met een partij stenen, ook alleen met het rijbewijs B is dat mogelijk zonder een bekeuring van oom agent te krijgen.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden in de wet opgenomen waaraan u moet voldoen wilt u zonder het rijbewijs BE met uw combinatie van trekkende wagen en aanhanger de weg op mogen.

De eerste voorwaarde die gesteld wordt is het maximum gewicht van de aanhanger inclusief lading.

Waneer die niet boven de 750 kilogram uitkomt dan is er weinig aan de hand. De enige beperkende factor waar u dan tegenaan kunt lopen is de maximaal toegestane trekcapaciteit van uw auto.

Maximum trekcapaciteit auto

In uw autopapieren wordt vermeld wat de maximale trekcapaciteit van uw wagen is. Voor veel wagens geldt dat zij helemaal geen 750 kilogram mogen trekken. Indien de maximaal toegestane trekcapaciteit van uw auto bijvoorbeeld maar 550 kilogram is, dan mag het maximale gewicht van de combinatie van aanhanger plus lading ook niet meer zijn dan 550 kilogram.

Voor veel wagens geldt dat de auto bepaalt wat het maximale gewicht mag zijn van uw aanhanger combinatie.

In de wet wordt de maximale 750 kilogram omschreven als: massa leeg voertuig + laadvermogen.

Het is dus een voorwaarde dat u weet wat het lege gewicht is van uw aanhanger. Maar ook uw aanhanger heeft een maximaal laadvermogen dat u niet mag overschrijden. Deze gegevens zou u moeten kunnen vinden in de papieren van uw aanhangwagen.

Wanneer u bijvoorbeeld een aanhanger heeft met een leeg gewicht van 170 kilogram en een maximaal laadgewicht van 400 kilogram, dan mag de combinatie van aanhangwagen en lading niet meer wegen dan 570 kilogram.

Is dat echter wel het geval dan bent u in overtreding. Ook al bent u in het bezit van het rijbewijs BE.

Controleer dus uw papieren van uw wagen en aanhanger voordat u beslist om een aanhanger met een zware lading achter uw wagen te hangen.

Boven de 750 kg

Maar wat nu als uw auto veel meer mag trekken dan 750 kilogram? Heb je dan wel het rijbewijs BE nodig?

Ook dan is het nog steeds mogelijk om zonder het BE rijbewijs de weg op te gaan. Met de wetswijziging van 19/01/2013 is de eis dat de aanhanger niet zwaarder mag zijn dan het trekkende voertuig niet meer van toepassing.

Het is toegestaan om met een aanhanger die meer weegt dan 750 kilogram de weg op te gaan zonder het Rijbewijs BE op zak te hebben wanneer:

1. de combinatie van de aanhanger met lading en het trekkende voertuig bij elkaar opgeteld, in zijn geheel niet meer weegt dan 3500 kilogram aan gewicht.

En:

2. dat het gewicht van de aanhanger met lading, niet over het maximaal toegestane gewicht komt van wat het trekkende voertuig volgens de autopapieren mag trekken.

Wanneer aan beide punten is voldaan dan kunt u met uw combinatie en het rijbewijs B met een gerust hart de weg op.

De maximale snelheid in Nederland voor combinaties van auto’s, bestelbusjes en T100-bussen met daar achter een aanhangwagen, die niet zwaarder mag zijn dan 3500 kilo, is 90 kilometer per uur.

Is de aanhanger zwaarder dan 3500 kilogram dan zakt de maximale snelheid zelfs terug naar 80 kilometer per uur.

Het maakt dan niet uit of u een rijbewijs B of rijbewijs BE heeft. De wettelijke toegestane maximumsnelheid blijft daarbij gelijk.

Ondanks dat u met het rijbewijs B met diverse combinaties van wagen en aanhangwagen de weg op mag; kan het verstandig zijn om toch een aantal rijlessen te boeken bij een erkende rijbewijs BE rijschool. Dat maakt uw ritten met de aanhangwagen een stuk veiliger en vertrouwd.