Rijbewijs BE ja of nee?

Rijbewijs BE

Rijbewijs BE

Het Rijbewijs BE

is niet altijd nodig wanneer u een aanhanger wilt gaan trekken met uw auto. Het basis rijbewijs B kan meer dan voldoende zijn wanneer de combinatie van uw wagen en aanhanger aan een aantal voorwaarden voldoet.

Of u nu een caravan wilt trekken of een aanhanger met een partij stenen, ook alleen met het rijbewijs B is dat mogelijk zonder een bekeuring van oom agent te krijgen.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden in de wet opgenomen waaraan u moet voldoen wilt u zonder het rijbewijs BE met uw combinatie van trekkende wagen en aanhanger de weg op mogen.

De eerste voorwaarde die gesteld wordt is het maximum gewicht van de aanhanger inclusief lading.

Waneer die niet boven de 750 kilogram uitkomt dan is er weinig aan de hand. De enige beperkende factor waar u dan tegenaan kunt lopen is de maximaal toegestane trekcapaciteit van uw auto.

Maximum trekcapaciteit auto

In uw autopapieren wordt vermeld wat de maximale trekcapaciteit van uw wagen is. Voor veel wagens geldt dat zij helemaal geen 750 kilogram mogen trekken. Indien de maximaal toegestane trekcapaciteit van uw auto bijvoorbeeld maar 550 kilogram is, dan mag het maximale gewicht van de combinatie van aanhanger plus lading ook niet meer zijn dan 550 kilogram.

Voor veel wagens geldt dat de auto bepaalt wat het maximale gewicht mag zijn van uw aanhanger combinatie.

In de wet wordt de maximale 750 kilogram omschreven als: massa leeg voertuig + laadvermogen.

Het is dus een voorwaarde dat u weet wat het lege gewicht is van uw aanhanger. Maar ook uw aanhanger heeft een maximaal laadvermogen dat u niet mag overschrijden. Deze gegevens zou u moeten kunnen vinden in de papieren van uw aanhangwagen.

Wanneer u bijvoorbeeld een aanhanger heeft met een leeg gewicht van 170 kilogram en een maximaal laadgewicht van 400 kilogram, dan mag de combinatie van aanhangwagen en lading niet meer wegen dan 570 kilogram.

Is dat echter wel het geval dan bent u in overtreding. Ook al bent u in het bezit van het rijbewijs BE.

Controleer dus uw papieren van uw wagen en aanhanger voordat u beslist om een aanhanger met een zware lading achter uw wagen te hangen.

Boven de 750 kg

Maar wat nu als uw auto veel meer mag trekken dan 750 kilogram? Heb je dan wel het rijbewijs BE nodig?

Ook dan is het nog steeds mogelijk om zonder het BE rijbewijs de weg op te gaan. Met de wetswijziging van 19/01/2013 is de eis dat de aanhanger niet zwaarder mag zijn dan het trekkende voertuig niet meer van toepassing.

Het is toegestaan om met een aanhanger die meer weegt dan 750 kilogram de weg op te gaan zonder het Rijbewijs BE op zak te hebben wanneer:

1. de combinatie van de aanhanger met lading en het trekkende voertuig bij elkaar opgeteld, in zijn geheel niet meer weegt dan 3500 kilogram aan gewicht.

En:

2. dat het gewicht van de aanhanger met lading, niet over het maximaal toegestane gewicht komt van wat het trekkende voertuig volgens de autopapieren mag trekken.

Wanneer aan beide punten is voldaan dan kunt u met uw combinatie en het rijbewijs B met een gerust hart de weg op.

De maximale snelheid in Nederland voor combinaties van auto’s, bestelbusjes en T100-bussen met daar achter een aanhangwagen, die niet zwaarder mag zijn dan 3500 kilo, is 90 kilometer per uur.

Is de aanhanger zwaarder dan 3500 kilogram dan zakt de maximale snelheid zelfs terug naar 80 kilometer per uur.

Het maakt dan niet uit of u een rijbewijs B of rijbewijs BE heeft. De wettelijke toegestane maximumsnelheid blijft daarbij gelijk.

Ondanks dat u met het rijbewijs B met diverse combinaties van wagen en aanhangwagen de weg op mag; kan het verstandig zijn om toch een aantal rijlessen te boeken bij een erkende rijbewijs BE rijschool. Dat maakt uw ritten met de aanhangwagen een stuk veiliger en vertrouwd.

Examen doen voor het rijbewijs BE

Het examen aanvragen

Om examen te kunnen doen voor het rijbewijs BE (Aanhanger rijbewijs), moet u eerst in het bezit zijn van het rijbewijs B (Personenauto). Het examen voor uw aanhangerrijbewijs word gereserveerd bij het CBR door uw rijschool. De rijschool heeft hiervoor uw BSN (Burger Service Nummer) nodig en nog een aantal andere gegevens. Tevens dient u een eigen verklaring (gezondheidsverklaring) te ondertekenen. Als de aanvraag word goedgekeurd kan de rijschool u indelen voor een examen.

 

Het examen

Zorg dat je de volgende dingen bij je hebt met het examen:

  • Oproepkaart
  • Identiteitskaart
  • Een gelding rijbewijs B
  • Een voertuig met aanhanger (Dit regelt de rijschool)
  • Eventueel een adviesformulier van uw tussentijdse toets

U hoeft geen theorie-examen te doen voor uw rijbewijs BE. Het praktijkexamen voor het rijbewijs BE duurt 55 minuten. Bij het CBR maak je eerst kennis met de examinator.  Deze legt uit hoe het examen gaat verlopen en stelt een aantal vragen met betrekking tot de aanhanger en bijbehorend registratiebewijs. U kunt uw instructeur vragen om mee te rijden tijdens het examen (als de auto hiervoor is geschikt). Dit is niet altijd mogelijk omdat bijvoorbeeld een examinator in opleiding voorrang krijgt. Voor de introductie is een kwartier van de tijd beschikbaar.

Vervolgens verlaat u het examencentrum en word u gevraagd een oogtest te doen. U moet bijvoorbeeld het kenteken van een auto in de buurt op een afstand van ongeveer 25 meter kunnen oplezen. Daarna moet u de aanhanger aankoppelen en een aantal voorbereidings- en controlehandeling uitvoeren op de aanhanger en auto.

Dan mag u gaan rijden. De examinator let op uw kennis van de verkeersregels (voorrang etc.), kijkgedrag en voertuigbeheersing.

Aan het einde van de rit krijgt u te horen of u geslaagd bent. Bent u gezakt dan krijgt u te horen welke onderdelen niet voldoende waren.

 

Na het examen

Als u geslaagd bent kunt u een dag later, of soms nog dezelfde dag uw rijbewijs aanvragen bij het gemeentehuis van uw woonplaats.

Welkom op Rijbewijs BE punt com

Op dit blog kun je alle informatie vinden met betrekking tot het rijbewijs BE (aanhangerrijbewijs)